Verenigingen > Minikolfbaan

De minikolfbaan

De minikolfbaan is een op schaal nagebouwde kolfbaan die door haar afmetingen op allerlei plaatsen inzetbaar is. Vrijwel overal kan zo de kolfsport worden gedemonstreerd en is daarom bijzonder geschikt voor demonstraties bij ledenwerfacties. Te denken valt aan bijvoorbeeld – tijdens jaarmarkten, braderieën, sport- en andere evenementen. De minibaan kan ook worden ingezet om bekendheid te geven aan de kolfsport in plaatsen waar zich geen kolfbanen bevinden.
De gebruiker kan op deze manier iedereen kennis laten maken met de aard en regels van het kolfspel.

De opzet is dat bij passanten nieuwsgierigheid wordt opgewekt en verder worden 'meegetrokken' naar een echte kolfbaan.
Het beste effect wordt verkregen door geïnteresseerden te verwijzen naar een kolfbaan waar op dat moment leden aanwezig zijn, die hen het kolven demonstreren en verdere uitleg geven.

Wie verzorgt de demonstratie ?
Het team van de minibaan verzorgt het vervoer naar de lokatie, zet de baan op en blijft aanwezig. De demonstratie kan worden uitgevoerd door :
  • De gebruiker zelf
  • Leden van het minibaan-team
De begeleiding van toeschouwers en geïnteresseerden geschiedt in overleg tussen het team en de gebruiker.

Hoe kunt u de baan reserveren ?
Allereerst neemt u contact op met de coördinator van de minibaan, (momenteel de heer Jaap de Bood, tel. 0226-351225). Samen met hem overlegt u de mogelijkheden voor datum, tijd en plaats.

Ondersteuning van de bond ?
De kosten voor het gebruik van de baan worden door de bond in beperkte mate vergoed aan de coördinator van de minikolfbaan. Hiervoor gelden enkele regels.
Als u met de heer de Bood een en ander overeen bent gekomen dient u verder contact op te nemen met het bondssecretariaat via info@kolfbond.nl.

Foldermateriaal ?
Dit is beschikbaar bij de bond. U dient dit tijdig vooraf te bestellen bij het secretariaat van de bond.