Bondsnieuws

HERHAALDE OPROEP

Op 13 juli is een oproep gedaan naar potentiele medewerkers van de op te richten ICT-groep.
Vermoedelijk ten gevolge van de vakantietijd is hier nog onvoldoende respons op gekomen. 

Gezocht wordt vooral binnen de gelederen van de kolfwereld omdat het sterke vermoeden bestaat dat er zich hierin geschikte kandidaten bevinden.
Om de kansen op aanmeldingen te vergroten - ook niet-kolvers (m/v) zijn welkom, mits geschikt uiteraard.
Dus kent u iemand binnen uw familie- of kennissenkring die daarvoor in aanmerking komt - wilt u hem/haar dan benaderen en enthousiast maken ?
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Graag uw informatie melden bij ;
    Peter de Swart
    tfn : 0224-573157
    EM :  peter-de-swart@kolfbond.nl